Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 12 : 14
Năm 2021 : 6.740
 • Bùi Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán
  • Điện thoại:
   0982560055
  • Email:
   maithaithuan3@.edu.vn
 • Phạm Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 4 Tuổi A
  • Điện thoại:
   0359212260
  • Email:
   phamhuyen28071991@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nhinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nhà trẻ nhóm 12-24Tháng
  • Email:
   nguyenthinhinh2410@gmail.com
 • Phạm Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nhóm 25 - 36 Tháng B
  • Điện thoại:
   0385591607
  • Email:
   phamthiphuongk@gmail.com
 • Đỗ Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 4 tuổi
  • Điện thoại:
   0348110317
  • Email:
   dothoa071179@gmail.com
 • Ngô Thị Hồng Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 5 Tuổi B
  • Điện thoại:
   0984540017
  • Email:
   ngothichien1982@gmail.com
 • Ngô Thị Ngọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng mẫu giáo - GV 5 Tuổi A
  • Điện thoại:
   01689702868
  • Email:
   ngongo5t@gmail.com
 • Phạm Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 4 tuổi B
  • Điện thoại:
   0985870083
  • Email:
   maisy19821983@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên 5 Tuổi A
  • Điện thoại:
   0902230095
  • Email:
   nguyenthihue4t@gmail.com
 • Bùi Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 4 tuổi - Giáo viên 4 Tuổi A
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân tin học
  • Điện thoại:
   0964852480
  • Email:
   buithilien200567@gmail.com
 • Đặng Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn - Giáo viên 5 tuổi B
  • Điện thoại:
   0976241178
  • Email:
   dangthidung5tt@gmail.com
 • Phạm Thị Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng 3 tuổi - Giáo viên 3 Tuổi A
  • Điện thoại:
   01678615354
  • Email:
   phamthibich3t@gmail.com