Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 12 : 14
Năm 2021 : 6.740
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO CÔNG KHAI CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA PHỤ HUYNH HỌC SINH NĂM HỌC 2021 – 2022

PHÒNG GD &ĐT THÁI THỤY   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN THÁI THỊNH                        Số: 84 /TB-MN 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 Thái Thịnh, ngày 22 tháng 9 năm 2021

                                   

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

Các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh

 năm học 2021 – 2022

 

Căn cứ vào Nghị quyết số 20/2021/NQ–HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình quy định mức học phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2021-2022;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2020/NĐ – HĐND ngày 11/07/2020 của HĐND tỉnh Thái  Bình quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2020-2021 trên địa bàn Tỉnh Thái Bình.

Căn cứ hướng dẫn số 901/HDLN – SGDĐT – STC ngày 31/08/2020 của sở Giáo Dục và Đào Tạo, Sở Tài chính về việc thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ- HĐND ngày 11/07/2020 của HĐND tỉnh Thái Bình quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2020-2021 trên địa bàn Tỉnh Thái Bình và hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập Tỉnh Thái Bình từ năm học 2020-2021.

  Căn cứ hướng dẫn số 598/HDLN-PGDĐT-PTCKH ngày 11/9/2020 của UBND huyện Thái Thụy về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong các CSGD công lập trên địa bàn huyện Thái Thụy từ năm học 2020-2021.

Căn cứ vào công văn số 567/ PGD ĐT ngày 08 tháng 09 năm 2021 của PGD và ĐT Thái Thụy về việc triển khai thực hiện chương trình làm quen với tiếng anh cho trẻ mẫu giáo.

Căn cứ vào kết quả kiểm kê tài sản cuối năm học 2020-2021; nhu cầu chi cho các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và các hoạt động chuyên môn của nhà trường trong năm học 2021-2022;

Căn cứ Biên bản họp ban đại diện phụ huynh học sinh ngày 06/9/2021; căn cứ biên bản họp phụ huynh học sinh các nhóm lớp ngày 17, 18/9/2021 và Phiếu xin ý kiến phụ huynh học sinh về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của trường MN Thái Thịnh năm học 2021-2022.

Được sự nhất trí của Thường trực HĐND, UBND xã Thái Thịnh. Trường MN Thái Thịnh thông báo công khai các khoản thu, mức thu, thời gian thu các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh trong năm học 2021-2022 như sau:

 

1. Các khoản thu theo quy định.

STT

Nội dung khoản thu

Đơn vị tính

Mức thu

Số tháng thu

Thời điểm thu

(số lần thu trong năm học)

1

Học phí

đ/hs/tháng

80.000

9

Thu theo học kỳ  (vào tháng 11/2021, tháng 01/2022)

2. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục không quy định mức trần

STT

Nội dung

các khoản thu

Đơn vị tính

Mức thu

Thời điểm thu

1

Tiền ăn

đ/hs/ngày

12.000

Thu theo tháng

2

Gạo ăn:

- Nhà trẻ

- Lớp 3 – 4 tuổi

- Lớp 4 – 5 tuổi

- Lớp 5 - 6 tuổi

gam/hs/ngày

 

100

110

120

130

Thu theo tháng

3

Tiền nhiên liệu phục vụ nấu ăn

đ/hs/tháng

18.000

Thu theo tháng

4

Tiền phục vụ, chăm sóc bán trú

đ/hs/tháng

150.000

Thu theo tháng

5

Tiền mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, dụng cụ phục vụ bán trú:

- Nhà trẻ

- Lớp 3 – 4 tuổi

- Lớp 4 – 5 tuổi

- Lớp 5 – 6 tuổi

 

đ/hs/năm học

 

 

 

210.000

200.000

190.000

180.000

 

Thu theo học kỳ (vào tháng 10/2021, tháng 01/2022)

6

Làm quen với tiếng Anh cho học sinh MG (100% giáo viên người nước ngoài)

đ/hs/tiết

18.000

Thu theo tháng (đối với học sinh có nhu cầu học)

3. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục có quy định mức trần

STT

Nội dung

các khoản thu

Đơn vị tính

 

Mức thu

 

Số tháng thu

Thời điểm thu

1

Nước uống

đ/hs/tháng

10.000

9

Thu theo tháng

4. Xã hội hóa giáo dục

Nhà trường tiếp nhận các khoản tiền, hiện vật do các tổ chức, cá nhân tài trợ, thực hiện theo quy định tại Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 (có hiệu lực thi hành từ ngày 18/9/2018) của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Trên đây là các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh năm học 2021-2022 của trường MN Thái Thịnh. Nhà trường xin trân trọng thông báo tới các bậc phụ huynh học sinh.

 

TM. NHÀ TRƯỜNG

Hiệu trưởng

 

Giang Thị Tho

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan